Zul's Link‎ > ‎

FAQ Pencen / Promotion

 Boleh download disini ..................... attachment
1. Garis Panduan Polisi Kenaikan Pangkat Staf Akademik
2. Pekeliling Pentadbiran Bil. 40
3. PUA 134  Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990 
4. PUA 461  Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaa) 2012 : Warta Kerajaan Persekutuan 24 Disember 2012
 
FREQUENTLY ASK QUESTION
Soalan 1. ITEM 2.2.1.( f )
 
Kriteria 48 tahun tu bermaksud apa? Adakah mereka yang umurnya 48 tahun pada tahun ini( September 2010 ) atau bila umur 48 tahun pada tahun-tahun akan datang ( 2015 misalnya ) ada consideration khas ini ?
 
Katalah saya nak apply PM pada umur saya 48 tahun pada 2015........boleh ke saya guna pertimbangan khas ini ? Contoh pertimabangan khas mungkin membantu persoalan saya .
 
Jawapan : Belum Ada !!!!!
 
Soalan 2.
Adakah Pekeliling Pentadbiran 40 terbatal setelah keluar polisi kenaikan pangkat 1 September 2010 ini?
 
Jawapan : Belum Ada !!!!!
 
Soalan 3.
 
 

Ċ
zulkifli md. Yusof,
Nov 24, 2010, 1:14 AM
Ċ
zulkifli md. Yusof,
Feb 23, 2011, 5:48 PM
Ċ
zulkifli md. Yusof,
Apr 14, 2013, 8:20 PM
Ċ
zulkifli md. Yusof,
Apr 3, 2012, 5:30 AM
Ċ
zulkifli md. Yusof,
Mar 4, 2012, 9:26 PM
Ċ
zulkifli md. Yusof,
Oct 11, 2010, 4:55 AM
Ċ
zulkifli md. Yusof,
Oct 3, 2010, 6:25 AM
Ċ
zulkifli md. Yusof,
Apr 10, 2011, 2:37 AM
Comments