Zul's Link‎ > ‎FKE Halatuju 2011‎ > ‎

Aturcara

Aturcara Bengkel Perancangan Strategik Fakulti Kejuruteraan Elektrik

Tempat : Tiara Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan


Jumaat – 15 Julai 2011

3.00 petang                   :           Bertolak ke Tiara Beach Resort, Port Dickson

6.00 petang                   :           Pendaftaran / Check in

7.00 petang                   :           Makan malam

8.30 malam                   :           Perasmian Bengkel & taklimat oleh Y.Bhg. Dekan

·         Visi & Misi FKE

·         Lima Teras Strategik UTM 2011

·         New Academia

·         Key Amal Index (KAI)

·         Balance ScoreCard

10.00 malam                 :           Minum malam

 

Sabtu – 16 Julai 2011

7.00 pagi                       :           Sarapan pagi

8.30 pagi                       :           Pembentangan dan Perbincangan ”Penstrukturan Fakulti oleh

Timbalan Dekan (Penyelidikan & Pengajian Siswazah)”

10.30 pagi                     :           Minum pagi

11.00 pagi                     :           Pembahagian dan perbincangan kumpulan

·         Kumpulan 1 – Program Pengajian Pra Siswazah (Undergraduate)

·         Kumpulan 2 – Program Pengajian Pasca Siswazah (Postgraduate)

·         Kumpulan 3 – Sumber Manusia (HRD & HRM), Kewangan & IT

12.30 tengahari              :           Makan tengahari & Rehat

2.30 petang                   :           Sambungan perbincangan kumpulan

4.30 petang                   :           Minum petang

5.00 ~ 7.00 petang         :           Aktiviti bebas

7.00 malam                   :           Makan malam

8.30 malam                   :           Pembentangan kumpulan

10.30 malam                 :           Minum malam

 

Ahad – 17 Julai 2011

7.00 pagi                       :           Sarapan pagi

8.30 pagi                       :           Sambungan pembentangan kumpulan

10.30 pagi                     :           Minum pagi

11.00 pagi                     :           Pelan Tindakan Fakulti

12.30 tengahari              :           Makan tengahari / Check out
Comments